Re-Constructie Rijksmuseum

Rijksmuseum

Re-constructie

Reconstructie Drukpers
1993 | airbrush, aquarel, potlood

Reconstructies van gebruiksvoorwerpen uit de 18e eeuw naar aanleiding van soms minieme vondsten uit VOC-schepen. Een loden letter uit het wrak van de ‘Hollandia’ leidde na veel onderzoek en talloze schetsen tot de reconstructie van de weergegeven drukpers .

Reconstructie kanon | 1993 | airbrush, potlood

Spread ‘Dutch Enterprise and the VOC’, Harm Stevens, 1998

Gerelateerde projecten